Politikalar

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Nemport; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde oluşturulan ve tüm konuları içine alan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çalışanlara, müşterilere, topluma, diğer dış paydaşlara ve çevreye karşı üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek amacıyla aşağıdaki politikaları benimser:

 • Entegre yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine getirerek sistemin etkinliğini sürekli iyileştirir,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuata ve etik değerlere uygun hareket eder,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek otomasyona dayalı verimli ve sürekli hizmet sağlar,
 • Çalışanlar ve topluluklar üzerinde meydana gelebilecek risk ve etkilerini ortadan kaldırır veya azaltır,
 • Faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevre boyutlarını belirleyerek ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri bertaraf eder, kirliliği kaynağında önleme prensibi ile gerekli tedbirleri alır,
 • Toplum ve çalışan sağlığı, güvenliği ve emniyeti etkilerini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır,
 • Çevre bilincinin her düzeyde oluşması için çalışmalar yaparak tüm çalışanların çevrenin korunmasına katkıda bulunmasını sağlar,
 • Enerji ve su kaynakları başta olmak üzere kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanır,
 • Biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır,
 • Kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için gerekli tedbirleri alır,
 • Müşteri şartları ve beklentileri doğrultusunda, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlar,
 • Çalışanların katılımı ile sağlık ve güvenlik için gerekli tedbirleri alır,
 • Yaşanmış olan iş kazalarını, tespit edilmiş olan meslek hastalıklarını veya bu potansiyele sahip tüm olayları kayıt altına alır ve tekrar etmesini engellemek için gerekli olan tüm önlemleri alır ve takibini yapar,
 • Meydana gelebilecek kaza ve olayları yönetmek için acil durum müdahale planlaması yapar,
 • Çalışanlar için oluşturulan şikâyet mekanizmasını kolay ulaşılabilir hale getirir, gelen şikâyetleri zamanında ve uygun şekilde yanıtlar,
 • Proje paydaşlarıyla ilişkilerin kurulması ve paydaş katılımının sağlanması için gerekli çalışmaları gerçekleştirir,
 • Başta etkilenen topluluklar olmak üzere tüm dış paydaşların talep ve şikâyetlerini iletebilecekleri bağımsız bir mekanizma oluşturur, bu talep ve şikâyetleri zamanında ve uygun şekilde yanıtlar,
 • Çevre yönetimi bilincine sahip tedarikçilerle çalışmayı amaçlar,
 • Yükleniciler ve alt yüklenicilerden bu politikanın ya da benzerinin uygulanmasını talep eder.

Doküman/Revizyon No: YS.PO.001/2                                                Yayın/Revizyon Tarihi: 08.09.2020/07.09.2022                                                        

                                                                 

Bizimle İletişime Geçin

Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmemiz için her türlü soru ve önerilerinizi bizimle paylaşın.