Sürdürülebilirlik

NEMPORT Liman İşletmeleri olarak;

 • Entegre yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine
 • getirerek sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşteri şartları ve beklentileri doğrultusunda, müşteri
 • memnuniyetini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve etik
 • değerlere uygun hareket etmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek otomasyona dayalı verimli ve
 • sürekli hizmet sağlamayı,
 • Hizmetlerimizi yerine getirirken iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya
 • ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve
 • çevreye saygılı olmayı,

Taahhüt ederiz.

Nemport Logo

Ege Bölgesi'nin dünya'ya açılan ticaret kapısı Nemport; 2010 yılından itibaren, yükselen sanayi ve endüstri değeri Aliağa'da bulunan Nemrut körfezinde ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.