İnsan Kaynakları

Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır.

Şirketimizin koyduğu hedeflere ulaşmak ve sektörde rekabet üstünlüğü sağlamanın yanı sıra kurumsal değerlerimizin yükselmesini çalışanlarımız ile bir bütün olarak sağlarız.

Tüm çalışanlarımıza bulundukları pozisyonlarda başarılarını arttırmaya yönelik eğitimler verir, fırsat eşitliği ortamı yaratırız.  

Çalışanlarımıza adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılıklar yapmayız.  

Nemport İnsan kaynakları uygulamalarının hedefi;

  • Stratejik hedeflere bağlı iş sonuçlarına ulaşmak için, değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirerek uygulamak.
  • İşe alımlarda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimseyerek konusunda uzmanlaşmış, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan, dinamik ve yenilikçi ekiplerin oluşturulmasını sağlamak.
  • Çalışanların gelişimini sürekli destekleyerek, potansiyellerini ortaya koymalarına imkân veren uygulamalar ile kariyer olanaklarında fırsat eşitliği gözeten sistemler yapılandırmak.
  • Eşit haklara duyarlı, çalışan motivasyonu ve bağlılığını güçlendirici stratejiler ile kurumsal performansa katkı sağlayan etkin bir organizasyon oluşturmak.
  •  İşçi sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir çalışma ortamı oluşturmak

İş Başvuru Formu

İş Başvuru Formumuza ulaşmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız.

Bizimle İletişime Geçin

Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmemiz için her türlü soru ve önerilerinizi bizimle paylaşın.