Gizlilik Politikası

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nak. Tic. A.Ş gizliliğinizi korumayı ve ona saygı göstermeyi ilke olarak benimsemiştir. Gizlilik politikasına bağlılığımız, herhangi bir sorumluluk reddi beyanı ile sizden topladığımız veya bize sağladığınız veya herhangi bir şekilde işlenecek olan tarafımıza verdiğiniz kişisel verilerin temelini belirler. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini anlamak için lütfen bu politikayı dikkatle inceleyiniz.

Sizden Toplayabileceğimiz Bilgiler

Kişisel verilerinizi doğrudan sizden ya da hizmetlerimizle ilişkili olarak veya yasal iş faaliyetlerimiz sırasında bize sağladığınız diğer bilgiler aracılığıyla elde edebiliriz.

Aşağıda detaylı olarak bahsedilen verileri toplayabilir ve işleyebiliriz;

Tam adınız; adresiniz; çeşitli e-posta adresleriniz; cep telefonu numaraları dahil olmak üzere çeşitli telefon numaralarınız; uyruğunuz; banka hesap bilgileriniz, ödeme bilgileriniz dahil olmak üzere sizinle ilgili finansal bilgiler; size hizmet verebilmemiz için üçüncü taraflarla girdiğiniz sözleşmelerin ayrıntıları; diğer taraflarla ilişkinizin detayları; profesyonel veya diğer kuruluşlara (vakıf, sendika, dernek vb.) üyeliğinizin detayları; doğum tarihiniz; çocuklarınızın detayları ve diğer ilişkiler (AGİ süreçleri); alerji gibi kronik hastalık ayrıntıları dahil tıbbi kayıt raporları; araç kayıt numaranızın detayları; ehliyetinizin detayları, kaza raporları, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, parmak izi, yüz tanıma verileri, görsel ve işitsel veriler, sicil numarası , fotoğraf, video kaydı, uyarı ihtar disiplin cezası bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri.

Ayrıca diğer kişisel verileri de işleyebiliriz;

Web sitemize veya wi-fi imkanlarına erişiminizde, cihazınızın tarayıcısı IP adresi, tarayıcı türü, erişim zamanı ve yönlendiren URL gibi istatistiksel verileri sağlar. Bu bilgiler, web sitemizi ve sunduğumuz hizmetleri iyileştirmemize ve size hizmet sunmamıza yardımcı olmak için kullanılabilir.

Güvenlik ve Kişisel Verilerinizi Sakladığımız Yer

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişime ve kullanıma karşı korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürleri kullanıyoruz. Politikaları gözden geçirmeye ve yeni teknolojilerin kullanıma sunulmasıyla ek güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam edeceğiz.

Bilgilerin internet üzerinden iletilmesi tamamen güvenli değildir ve verilerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun güvenli ülke listesi dışındaki ülkelere aktarılmasını içerebilir. Bu, genellikle web üzerinden; e-posta hosting hizmetleri veya bulut aracılığıyla bize teslim edilen özel yazılım çözümleri için bulut çözümlerinin kullanımı yoluyla gerçekleşir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanacak herhangi bir üçüncü tarafa yetki vermeyiz. Güvenli olmayan ülkeler, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak yeterli düzeyde koruma sağlayamayabilir. Verilerinizi göndererek, bu aktarımı, depolamayı ve işlenmeyi kabul edersiniz.

Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapmamıza rağmen, bize aktarılan kişisel verilerinizin güvenliğini tam anlamı ile garanti edemeyebiliriz. Herhangi bir veri aktarımı kendi sorumluluğunuzdadır. Kişisel verilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için uygun güvenlik önlemlerini kullanırız.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Kişisel verilerinizin kullanımı sahip olduğumuz kişisel verilerinizi kullanıyoruz:

 • Hizmetlerimizin reklamı gibi meşru çıkarlarımızda; aşağıdaki listelenen hizmetlerin sizlere iletimi gibi amaçlar için sizden onay alarak ilginizi çekebilecek hizmet veya ürünlerimizle ilgili bilgileri size sağlamak için,
 • Sizinle aramızdaki herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
 • Hizmetlerimizi tanıtmakla ilgili meşru menfaatlerimizde,
 • Mevzuata/Yasalara uymak
 • Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz.
Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Verilerinizi, bize hizmet veren veya herhangi bir işletme veya varlıkları sattığımız veya satın aldığımız durumlarda üçüncü taraflara açıklayabiliriz. Bu durumda, verilerinizi söz konusu işletme veya varlıkların muhtemel satıcısına veya alıcılarına ifşa edebiliriz. Verilerinizi herhangi bir yasal zorunluluğa uymak veya çalışanlarımızın veya müşterilerimizin haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak amacıyla da aktarabiliriz.

Diğer Sitelere Linkler

Web sitemiz zaman zaman diğer web sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin herhangi birine web sitemiz aracılığı ile bir bağlantı sağlarsanız, bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayınız. Bu web sitelerine herhangi bir veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol ediniz.

Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi Kapsamında sizinle ilgili verileri nasıl işlediğimize dair bilgi vermek veya değişiklikler yapmak için bize başvurmak için birey olarak belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar belirli durumlarda geçerlidir ve aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri Sorumlusu Bilgisi

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nak. Tic. A.Ş

Bu Politikadaki Değişiklikler

Bu politikayı zaman zaman güncelleme/değiştirme hakkımız saklıdır. Herhangi bir değişiklik yaparsak, bu değişiklikleri; hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgiyi nasıl kullanabileceğimizi ve hangi durumlarda açıklayabileceğimizi, paylaşırız.Web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz ya değişiklikler yayımlandıktan sonra veri aktarımını sürdürmeniz, güncellenmiş politikayı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bizimle İletişime Geçin

Bu politika ve işlediğimiz verilerle ilgili sorular, yorumlar, istekler ve şikâyetlerinizi geribildirim@nemport.com.tr adresinden lütfen bize bildirin. Tüm talepler hızlı ve detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmemiz için her türlü soru ve önerilerinizi bizimle paylaşın.